Bedrijfsterrein De Wit

Bedrijfsterrein De Wit2020-09-08T18:54:06+01:00

Project Description

Gegevens


Opdrachtgever:
De Wit-Van der Luyt Transport
Locatie:
Oegstgeest
Omschrijving:
Aanleg bedrijfsterrein en parkeerruimte  transportbedrijf

Transportbedrijf De Wit-Van der Luyt in Oegstgeest breidt haar parkeerterrein uit. Op het bestaande bedrijfsterrein wordt extra verharding aangebracht. AHCO bedacht hiervoor een duurzame oplossing, waarbij het parkeerterrein zelf fungeert als waterbuffer.

De transportbedrijven Van der Luyt en De Wit integreren hun bedrijfsactiviteiten op het bedrijfscomplex in Oegstgeest. Daarom moeten op het terrein aan de A44 extra parkeerplaatsen voor personenauto’s en vrachtauto’s worden aangelegd. Voor de uitbreiding van het parkeerterrein is 14.000 m2 extra verharding nodig. Het is belangrijk dat het regenwater van het terrein niet te snel in de bodem terechtkomt. Daarom eist het Hoogheemraadschap van Rijnland dat voor waterberging 15% ofwel 2100 m2 extra oppervlaktewater moet worden gegraven. Voor het transportbedrijf is het verlies van zoveel bedrijfsgrond economisch echter ongewenst. Een andere mogelijkheid is het graven van extra oppervlaktewater elders in dezelfde polder, maar dat levert een onnatuurlijke verstoring van het landschap op.

Tegenwoordig wordt in terreinen vaak waterberging gemaakt door kunststof infiltratiekratten in de bodem in te graven. Het regenwater loopt dan weg in de holle ruimte die de kratjes innemen. Nadeel hiervan is dat het geen duurzame oplossing is: de bodem wordt vervuild met kunststof folie en kunststof kratten.
Daarom bedacht AHCO Weg- en Waterbouw een natuurlijke en duurzame oplossing, waarbij het parkeerterrein zelf fungeert als waterberging. Door meervoudig ruimtegebruik, het optimaal benutten van de natuurlijke bufferwerking van zand én door regenwater op het terrein zelf te bufferen, wordt een zeer duurzame oplossing bereikt, waarbij bodem en milieu niet worden belast.

Bekijk hier het plan: Waterberging parkeerterrein De Wit-Van der Luyt Transport

Meer van

Laad meer