Bedrijfsterrein transportbedrijf De Wit

Bedrijfsterrein transportbedrijf De Wit2022-05-13T13:59:42+01:00

Project Description

Gegevens


Opdrachtgever:
De Wit Transport
Locatie:
Oegstgeest
Omschrijving:
Aanleg bedrijfsterrein, kade, laad- en loskuil, wasstraat en parkeerterrein transportbedrijf.

Transportbedrijf De Wit-Van der Luyt in Oegstgeest breidt haar bedrijfsterrein uit met een groot parkeerterrein voor vrachtwagens. AHCO verzorgt hiervoor de totale terreininrichting, het bouwen van een duurzame kade en het aanbrengen van de terreinverharding tot de aanleg van een laad- en loskuil met docks. Momenteel wordt het terrein voorzien van een wasstraat voor vrachtwagens

De transportbedrijven Van der Luyt en De Wit integreren hun bedrijfsactiviteiten op het bedrijfsterrein aan de A44 in Oegstgeest. Daarom moeten daar extra parkeerterreinen voor vrachtauto’s en personenauto’s worden aangelegd. AHCO verzorgt hiervoor de totale terreininrichting, de bouwen van een duurzame kade en de aanleg van twee grote parkeerterreinen. Hiervoor is 14.000 m2 extra verharding met betonklinkers nodig, die gedeeltelijk handmatig worden gelegd. Voor de grote oppervlakten wordt uiteraard gebruik gemaakt van machinaal bestraten. Het bedrijfsterrein wordt voorzien van een laad- en loskuil met docks voor 20 vrachtwagens en een wasstraat voor vrachtwagens

Slimme en duurzame waterberging
Het is belangrijk dat het regenwater van het terrein niet te snel in de bodem terechtkomt. Het Hoogheemraadschap van Rijnland vereiste dat voor waterberging 15% extra oppervlaktewater moest worden gegraven, maar voor het transportbedrijf is het verlies van 2100 m2 bedrijfsgrond economisch ongewenst. Extra oppervlaktewater graven elders in de polder levert bovendien een onnatuurlijke verstoring van het landschap op. Tegenwoordig wordt vaak waterberging gemaakt door het ingraven van kunststof infiltratiekratten, maar dit heeft als nadeel dat de bodem vervuild wordt met kunststof folie en kunststof kratten. Daarom bedacht AHCO Weg- en Waterbouw een natuurlijke en duurzame oplossing, waarbij het parkeerterrein zelf fungeert als waterberging. Daarom is niet gekozen voor betonplaten, maar voor betonklinkers. Door meervoudig ruimtegebruik, het optimaal benutten van de natuurlijke bufferwerking van zand wordt het regenwater op het terrein zelf gebufferd, waardoor de bodem en het milieu niet worden belast.

Bekijk hier het plan voor deze slimme en duurzame oplossing:
Duurzame waterberging parkeerterrein De Wit-Van der Luyt Transport

Meer van

Laad meer