CO2-Prestatieladder2019-03-02T19:52:13+01:00

CO2-Prestatieladder

Door middel van de CO2-Prestatieladder worden bedrijven uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2-uitstoot te kennen en te verminderen. Sinds 2012 doet AHCO hieraan mee. 

In het startjaar 2012 hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld voor reductie van CO2-uitstoot:
* in 2015 7,5% minder CO2uitstoot ten opzichte van het jaar 2012* in 2020 20% minder CO2uitstoot ten opzichte van het jaar 2012.

CO2-footprint
Om deze doelstellingen te realiseren berekent AHCO jaarlijks haar CO2-footprint. Hiermee krijgen wij inzicht in de CO2-uitstoot van ons bedrijf en kunnen wij effectieve doelstellingen opstellen. Jaarlijks wordt het verschil berekend met de eerste CO2-footprint van AHCO uit 2012. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform de richtlijnen van ISO14064-1. Uit de resultaten in de periode 2012-2016 blijkt dat er significante verschillen zijn.

2012-2016: daling CO2-reductie met 24,8%

Scope 12012   2016   Verschil in 4 jaar 
Gasverbruik10,58,2-21,9%
Brandstofverbruik bedrijfsauto’s en machines – diesel52,542,3-19,4%
Brandstofverbruik bedrijfsauto’s – benzine10,38,2-20,4%
Koelvloeistof
Totaal scope 173,358,7-19,9%
Scope 2
Elektriciteitsverbruik – grijs6,21,1-82,2%
Elektriciteitsverbruik – groen0,00,0+0%
Zakelijke km privéauto’s – diesel
Zakelijke km privéauto’s – LPG
Zakelijke km privéauto’s – benzine
Zakelijke km huurauto’s – diesel
Zakelijke km huurauto’s – LPG
Zakelijke km huurauto’s – benzine
Vliegreizen < 700
Vliegreizen 700 – 2500
Vliegreizen > 2500
Totaal scope 26,21,1-82,2%
Totaal scope 1 & 279,559,8 -24,8%
Aantal FTE10 7-30,0%
CO2 per FTE7,958,54+7,4%
(eenheden in ton CO2; cijfers conform norm 3.0 )

(mei 2017)