Duurzaamheid2024-04-05T15:40:58+01:00

Duurzaamheid

Duurzaamheid past bij de visie van AHCO op natuur en landschap en op de samenleving. Wij zijn zuinig met grondstoffen en energie en nemen graag opdrachten aan die de wereld mooier en beter maken.

Hergebruik

Wij doen er altijd moeite voor om reststromen weer opnieuw te gebruiken. Al het afval dat vrijkomt bij werkzaamheden wordt op de bouwplaats gescheiden en liefst hergebruikt. Schone en vuile grond worden zorgvuldig apart gehouden.

Zuinig met energie

Ons bedrijfspand is in 1993 gebouwd al duurzaam gebouw, met energiezuinige TL-buizen en hoogrendement dubbel glas. Met 65 zonnepanelen op ons dak kunnen wij onze eigen elektriciteitsbehoefte vrijwel geheel zelf opwekken.

Slim houtgebruik

Voor duikers en beschoeiingen gebruiken wij alleen hout waarvan de productieketen gewaarborgd is. Onder de waterlijn gebruiken wij geen uitheems hardhout, maar liever zacht Europees vurenhout. Dit werkt net zo goed, is goedkoper en beter voor het milieu!

Duurzame oplossingen

Wij adviseren onze klanten het liefst een duurzame oplossing. Vaak is de methode die beter is voor de leefomgeving, ook nog de meest voordelige oplossing voor de klant en voor ons. AHCO heeft in de jaren 2013 t/m 2015 deelgenomen aan de Duurzaamheidsprijs Bollenstreek. Hierbij hebben wij tweemaal de zesde plaats en eenmaal de negende plaats behaald van circa 50 deelnemers.

Reductie CO₂-uitstoot

Wij hebben maatregelen getroffen om de uitstoot van fossiele brandstoffen in en door ons bedrijf zoveel mogelijk te beperken. Het dak van ons bedrijfspand ligt vol zonnepanelen, die meer elektriciteit opwekken dan ons bedrijfspand nodig heeft. Alle TL-buizen zijn vervangen door LED-lampen. Wij zijn overgegaan op MixGroen gas vin plaats van gewoon aardgas. Onze bedrijfswagens rijden volgens “Het Nieuwe Rijden” en onze machines werken volgens “Het Nieuwe Draaien”. Ook staan wij open voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen, zoals biodiesel.

Om inzicht te houden in de CO₂-uitstoot van ons bedrijf berekenen wij jaarlijks onze CO₂-footprint en laten wij ons sinds 2012 certificeren voor de CO₂-Prestatieladder. De doelstellingen die wij in 2012 nastreefden voor 2020 waren al binnen drie jaar bereikt. Voor de periode 2021-2024 hebben wij nieuwe doelstellingen opgesteld en in juli 2021 is ons het certificaat CO₂-Bewust niveau 3 toegekend. Uit onze footprints blijkt dat wij tijdens de eerste acht jaar 27% minder CO₂ hebben uitgestoten en nog eens 36% in de periode 202-2023.

Regionaal werken

Door vooral regionaal te werken kunnen wij het best inspelen op de lokale situatie. Wij kennen de bodemgesteldheid en de historie van ons eigen gebied immers als geen ander. Wij huren liefst lokale en regionale onderaannemers in en betrekken grondstoffen en materialen ook het liefst uit de regio. Dit beperkt bovendien onnodige transportbewegingen, reistijd en brandstof.