Duurzaamheid2020-10-19T11:21:18+01:00

Duurzaamheid

Duurzaamheid past bij de visie van AHCO op natuur en landschap en op de samenleving. Wij zijn zuinig met grondstoffen en energie en nemen graag opdrachten aan die de wereld mooier en beter maken.

Hergebruik

Wij doen er altijd moeite voor om reststromen weer opnieuw te gebruiken. Al het afval dat vrijkomt bij werkzaamheden wordt op de bouwplaats gescheiden. Schone en vuile grond worden zorgvuldig apart gehouden.

Zuinig met energie

Ons bedrijfspand is in 1993 gebouwd als duurzaam gebouw, met energiezuinige TL-buizen en hoogrendement dubbel glas. Door zonnepanelen op ons dak voorzien wij bijna geheel in onze eigen elektriciteitsbehoefte.

Slim houtgebruik

Voor duikers en beschoeiingen gebruiken wij alleen hout waarvan de productieketen gewaarborgd is. Onder de waterlijn gebruiken wij geen uitheems hardhout, maar liever zacht Europees vurenhout. Dit werkt net zo goed, is goedkoper en beter voor het milieu!

Duurzame oplossingen

Wij adviseren onze klanten het liefst een duurzame oplossing. Vaak is de methode die beter is voor de leefomgeving, ook nog de meest voordelige oplossing voor de klant. Wij deden met succes meerdere keren mee aan de wedstrijd voor de Duurzaamheidsprijs Bollenstreek.

CO2-bewust

Wij hebben ons sinds 2012 laten certificeren op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder en werken aan hercertificatie in 2021. Hiervoor hebben wij in ons bedrijf een serie maatregelen getroffen om de uitstoot van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk te berperken. Het dak van ons bedrijfspand ligt vol zonnepanelen en alle TL-buizen zijn vervangen door LED-lampen.
Deze doelstellingen waren al binnen enkele jaren bereikt. In totaal is ons elektriciteitsverbruik in de periode 2012-2016 gedaald met 82%. Ons aardgasverbruik is afgenomen met bijna 22%. Wij rijden volgens “Het Nieuwe Rijden” en onze machines werken volgens “Het Nieuwe Draaien”.

Regionaal werken

Door vooral regionaal te werken kunnen wij het best inspelen op de lokale situatie. Wij kennen de bodemgesteldheid en de historie van ons eigen gebied immers als geen ander. Wij huren liefst lokale en regionale onderaannemers in en betrekken grondstoffen en materialen ook het liefst uit de regio. Dit beperkt bovendien onnodige transportbewegingen, reistijd en brandstof.

Duurzaamheidsprijs Bollenstreek

AHCO heeft in de jaren 2013, 2014 en 2015 deelgenomen aan de Duurzaamheidsprijs Bollenstreek. Hierbij hebben wij tweemaal de zesde plaats en eenmaal de negende plaats behaald van circa 50 deelnemers.