Kindercampus Lisse officieel geopend. Bouwteam biedt gezamenlijk cheque aan

Op 21 maart 2019 is Kindercampus Joseph in Lisse officieel en feestelijk geopend. Wethouder Jeanet van der Laan en voormalig wethouder Adri de Roon van onderwijs van de gemeente Lisse openden het gebouw. Directeur Monique van Steijn hield een toespraak en de leerlingen traden op op het schoolplein. In de nieuwbouw aan de Achterweg bieden de Sophia Stichting en kinderopvangorganisatie SKOL onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. In het nieuwe schoolgebouw bevinden zich een kinderopvang, een peuterspeelplaats, regulier basisonderwijs en buitenschoolse opvang.

AHCO verzorgde voor de gemeente Lisse de aanleg van de buitenruimte: damwand, kade, grondwerk voor de fundering, aanleg regenwaterriolering en infrastructuur. In opdracht van de Sophia Stichting verzorgden wij het bouwrijp maken van het terrein, de aanleg van kabels en leidingen en legden wij de trottoirs en parkeerplaatsen aan en verzorgden wij de inrichting van het schoolplein. Alle bedrijven die betrokken zijn geweest bij het ontwerp en de uitvoering boden gezamenlijk een cheque van € 3.150 aan aan de Kindercampus Lisse.
Lees hier meer over dit project. Een fotoserie en video van de opening is te vinden op https://www.blikoplisse.nl/item/4635-josephschool-officieel-geopend-foto-s-en-filmpje

2019-03-25T22:11:58+01:00Actueel|