Column: Duurzaamheid en circulair werken

AHCO Weg- en Waterbouw hecht veel waarde aan hergebruik van materialen. “Niet alleen omdat wij een duurzaam bedrijf willen zijn en rekening willen houden met natuur en milieu. Maar ook omdat ik het gewoon zonde vind om goede materialen weg te gooien”, legt directeur Aad Otte uit.

“Ik probeer altijd stenen of ander materiaal dat vrijkomt bij een ander project opnieuw te gebruiken. Voor de kosten maakt het niets uit of we restanten nu afvoeren en laten vernietigen of dat we ze bewaren en opnieuw gebruiken. En onze klanten zijn er blij mee”, legt Aad Otte uit aan de hand van enkele voorbeelden.

Hergebruik lichtmasten

“Bij de herinrichting van Sportpark Ter Specke in Lisse stonden drie grote lichtmasten van 17 meter hoog die overbodig waren. Die hadden we natuurlijk kunnen laten slopen, maar die masten zijn nog prima. Toevallig zijn we in Oegstgeest bezig met de aanleg van een groot parkeerterrein voor vrachtwagens. Ik heb de eigenaar gebeld; die wilde de lichtmasten graag hebben als terreinverlichting. Zo konden we een mooie match maken en worden die masten opnieuw gebruikt.”

Circulaire buizen

“Een ander voorbeeld: we zijn momenteel bezig met een opknapbeurt van een verouderd park in een woonwijk. Daar lagen betonnen rioolbuizen als speelobject, die we moesten afvoeren. Toevallig moesten we ergens anders een dam naar een bedrijfsterrein maken, waarin een grote duiker moest komen. Daarvoor zijn ook die betonnen buizen uit het park gebruikt. Straatkolken die in het ene project weggegooid moeten worden, kunnen op een andere plaats nog jaren dienst doen.”

Een slimmer ontwerp

“We kijken bij het uitvoeren van projecten ook altijd heel kritisch naar het materiaalgebruik. Soms wordt in een ontwerp voor een brug of damwand onnodig veel en zwaar hardhout voorgesteld, terwijl het makkelijk met iets minder hout kan. Dat spaart al gauw een paar bomen. Het komt ook voor dat bij ontwerpen voor bestrating totaal geen rekening is gehouden met de maatvoering van betonelementen. Daardoor moet er bij het straatwerk veel gezaagd worden. Dat is zonde van het materiaal, maar kost ook extra elektriciteit en levert onnodige geluids- en stofoverlast op. Door simpelweg het ontwerp aan te passen, wordt het hele project veel duurzamer.”

Duurzamer

“Vaak wordt bij waterbouwwerken hardhout voorgeschreven, omdat men dat duurzamer vindt, maar een betonnen kade gaat veel langer mee dan een hardhouten damwand, die na 25 jaar vervangen moet worden. Dan raden wij de klant liever beton aan. Op die manier wil AHCO Weg- en Waterbouw zo duurzaam en circulair mogelijk werken. Dat past in de visie van ons bedrijf op natuur en milieu, maar vaak is het ook nog de meest voordelige oplossing voor de klant en voor ons. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Meer over de visie van AHCO op Duurzaamheid 

2021-10-31T11:30:28+01:00Actueel|