CO₂-Prestatieladder 2020-20242022-09-07T10:20:17+01:00

CO₂-Prestatieladder 2020-2024

In de periode 2020-2024 neemt AHCO opnieuw deel aan de CO₂-Prestatieladder. AHCO wil hiermee de positieve resultaten uit de periode 2012-2019 voortzetten. In juli 2021 hebben wij het certificaat CO2-Bewust niveau 3 in het kader van de CO2-Prestatieladder behaald.

In het kader van duurzaam ondernemen is AHCO al sinds 2012 actief bezig met het reduceren van de CO₂-uitstoot. In 2013 bereikten wij niveau 3 op de CO₂-Prestatieladder en werd ons het certificaat CO₂-Bewust toegekend, dat in 2016 werd verlengd. Binnen vier jaar tijd wisten wij de CO₂-uitstoot van ons bedrijf met bijna 25% te verminderen. De doelstellingen die wij ons voor 2020 hadden gesteld, bleken al in 2016 bereikt. Een indrukwekkend resultaat, dat niet eenvoudig valt te overtreffen.

Door deelname aan de CO₂-Prestatieladder worden wij gestimuleerd onze CO₂-uitstoot nog verder te verminderen. Daarom hebben wij onze CO₂-footprint opnieuw onder de loep genomen en voor de periode 2020-2024 nieuwe doelstellingen voor CO₂-besparing opgesteld. Die staan vermeld in ons CO₂-Beleidsplan.
Op 1 juli 2021 heeft het KIWA ons het certificaat CO₂-Bewust niveau 3 behorend bij de CO₂-Prestatieladder uitgereikt.

Doelstellingen 2020-2024

De CO₂-Prestatieladder vraagt van ons dat we inzage geven in de CO₂-uitstoot welke wij als bedrijf veroorzaken. Door middel van de documenten op deze pagina geven wij ieder half jaar inzicht in onze CO₂-footprint, doelstellingen, maatregelen en communicatieberichten.

AHCO Weg- en waterbouw heeft het energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies, om zodoende meer inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Het gaat hierbij om gasverbruik, brandstofverbruik en elektriciteitverbruik.

Reductie
AHCO heeft voor de reductie van CO₂-uitstoot voor de komende vier jaar  (2020-2024) het volgende doel gesteld:
6% CO₂-reductie in 2020 ten opzichte van 2016 (scope 1 & 2)

Communicatie
AHCO communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energiereductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief. Zie onderstaande Communicatieberichten:
* Communicatiebericht AHCO 2022-06
* Communicatiebericht AHCO 2021-12
* Communicatiebericht AHCO 2021-07
* Communicatiebericht AHCO 2020
* CO₂-Beleidsplan 2021 N3
(aangepast 31 dec. 2021)

Participatie
AHCO Weg- en Waterbouw B.V. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Wij hebben ons aangesloten bij de Stichting Nederland CO₂ Neutraal.

Informatie over de CO₂-Prestatieladder vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).