CO₂-Bewust2022-09-07T10:22:42+01:00

CO₂-Bewust

In het kader van duurzaam ondernemen is AHCO al sinds 2012 actief bezig met het reduceren van de CO₂-uitstoot in en door ons bedrijf. Daarom neemt AHCO deel aan de CO₂-Prestatieladder. In juli 2021 hebben wij opnieuw het certificaat CO₂-Bewust niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder ontvangen. 

De CO₂-Prestatieladder stimuleert bedrijven om hun CO₂-uitstoot te kennen en te verminderen. Om inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot van ons bedrijf berekenen wij jaarlijks onze CO₂-footprint. Hiermee kunnen wij effectieve maatregelen nemen om onze doelen te bereiken.

Periode 2012-2020
In 2012 is in het kader van de CO₂-Prestatieladder een nulmeting gedaan Wij hebben toen doelstellingen opgesteld voor de reductie van CO2-uitstoot in de periode tot 2015 en tot 2020. In 2015 wilden wij 7,5% minder CO₂ uitstoten ten opzichte van het jaar 2012. Voor het jaar 2020 was het doel: 20% minder CO₂-uitstoot ten opzichte van het jaar 2012. Hierbij zijn de richtlijnen van ISO14064-1 gehanteerd. In 2013 bereikten wij niveau 3 van de CO₂-prestatieladder en behaalden wij voor de eerste keer het certificaat CO₂-Bewust.

Resultaat: daling CO₂-uitstoot met 27,3%

Het resultaat in 2016 was indrukwekkend: de uitstoot van CO2 van AHCO was in vier jaar tijd met bijna 25% verminderd. De doelstellingen die wij ons voor 2020 hadden gesteld, bleken al in 2016 bereikt. In 2016 werd het certificaat CO₂-Bewust verlengd tot 2019. In 2020 was onze CO₂-uitstoot nog verder gedaald: met 27,3% ten opzichte van 2012.

2012-2020: daling CO2-uitstoot met 27,3%

CO₂-reductie 2012-2016-2020 Footprint 2012    Footprint 2016    Verschil in 4 jaar  Footprint 2020 Verschil in 8 jaar 
Scope 1
Gasverbruik 10,5 8,2 -21,9% 10,7 1,9%
Brandstofverbruik bedrijfsauto’s en machines – diesel 52,5 42,3 -19,4% 40,6 -22,6%
Brandstofverbruik bedrijfsauto’s – benzine 10,3 8,2 -20,4% 3,8 -36,9%
Totaal scope 1 73,3 58,7 -19,9% 55,1 -24,8%
Scope 2
Elektriciteitsverbruik – grijs 6,2 1,1 -82,2% 0,47 -92,4%
Elektriciteitsverbruik – groen 0 0 0,0% 0 0,0%
Totaal scope 2 6,2 1,1 -82,2% 0,5 -91,9%
Zakelijk vervoer
Zakelijk vervoer gedeclareerde kilometers 0 0 0,0% 2,2 2,2%
Totale CO₂-footprint
(scope 1 & 2 & zakelijk vervoer)
79,5 59,8 -24,8% 57,8 -27,3%

(eenheden in ton CO₂; cijfers conform norm 3.0 )

Nieuwe CO2-doelstellingen 2020-2024

AHCO wil de resultaten uit de periode 2012-2020 voortzetten. Daarom hebben wij begin 2021 in het kader van de CO2-Prestatieladder nieuwe doelstellingen voor CO2-besparing opgesteld. In de periode 2021-2024 willen wij nog eens 6% besparen op de CO2-uitstoot van en door ons bedrijf. Het jaar 2020 geldt hierbij als nulmeting. Inmiddels is het certificaat CO₂-Bewust niveau 3, behorend de CO2-Prestatieladder, op 1 juli 2021 door het KIWA aan ons uitgereikt. Zie hiervoor ons CO2-beleid voor de periode 2020-2024.