• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Herinrichting terrein ESA-ESTEC

Op het terrein van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA-ESTEC in Noordwijk doet AHCO al 35 jaar verschillende werkzaamheden. Afgelopen winter hebben wij het terrein nabij de entree opnieuw ingericht. Momenteel verzorgen wij het grond-, leiding- en terrreinwerk voor een nieuw gebouw.

Begin 2017 is het gebied nabij de entree (Goods Inwards Area, gebied Zd) opnieuw ingericht. De riolering is vervangen en kabels en leidingen zijn verlegd. Vervolgens is het hele gebied opnieuw bestraat en voorzien van terreinverlichting. Ook de aanleg van de groenvoorziening valt binnen het bestek van onze opdracht. In het najaar zijn de gazons en de padenstructuur aangebracht. Na de winter zijn de borders aangeplant.

ESA Estec   ESA-ESTEC
Het terrein bij de entree wordt opnieuw ingericht   Het terrein van ESA-ESTEC in Noordwijk
ESA Estec  
Aanleg van de padenstructuur in de plantsoenen    In februari zijn de borders aangeplant