• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Fietstunnel naar NS-station Sassenheim

AHCO heeft afgelopen winter de nieuwe fietsverbinding tussen het zwembad en het NS-station Sassenheim aangelegd. Het fietspad loopt vlak langs de Zandsloot, die via een tunnel onder de snelweg A44 door loopt. Een technisch ingewikkelde klus, echt iets voor AHCO.

De gemeente Teylingen laat de fietsverbinding aanleggen om het station van Sassenheim beter bereikbaar te maken voor langzaam verkeer. De verbinding loopt van het centrum van het dorp via sportcomplex Wasbeek, onder de A44 door, naar het NS-station.
Het fietspad is aangelegd in het tunneltje onder de A44, waar ook de Zandsloot doorheen loopt. Tijdens het werk moest de doorstroming van water gewaarborgd blijven. Daarom kon de tunnel niet helemaal worden drooggezet. Door tijdelijk keerwandelementen in de watergang te plaatsen, kon droog gewerkt worden.

Nog een lastig aspect: omdat het werk in de tunnel plaatsvond, kon niet vanuit de hoogte worden gewerkt. Heien naast de snelweg was ook niet de bedoeling, alles moet trillingsvrij gebeuren. Daarom is de keerwand ter plekke gefabriceerd. Een ingewikkelde klus, puzzelen onder de waterlijn met zware betonelementen!

Door het tunneltje liep al een smal voetpad. Dat kon niet als fietspad gebruikt worden, omdat de ruimte voor fietsers niet hoog genoeg was. Daarom is het bestaande voetpad gesloopt en is er in plaats daarvan een breder pad gemaakt, dat voor zowel voetgangers als fietsers dient. Dat pad ligt iets onder de waterlijn. Vanaf een ponton in de Zandsloot zijn de wanden van de tunnel gerepareerd en geschilderd. Tijdens de Kerstvakantie ging het werk gewoon door; het regende veel, maar zolang het niet vroor, konden we doorgaan.

Begin januari is de wapening van de nieuwe betonvloer aangebracht. De brede betonplaten konden niet met een hijskraan op hun plaats worden gelegd. Daarvoor hebben we samen met Janssen Bouw een methode gebruikt, die de piramidebouwers al hanteerden: we legden ronde buizen op de vloer en rolden zo de zware platen op hun plek.

Daarna is de damwand netjes afgemaakt en is de rest van het fietspad aangelegd. De gemeente heeft daarbij gekozen voor betonplaten van Easypath. Er is verlichting in de tunnel aangebracht en kunstenares Judith van der Meer brengt op de wanden een kleurig kunstwerk aan.
Op 12 maart 2015 is de tunnel officieel geopend door gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie Zuid-Holland, de wethouders Kees van Velzen en Bas Brekelmans van de gemeente Teylingen en Prorail-regiodirecteur Cees de Vries.

 
Trillingsvrij aanbrengen van de damwand.   Invaren van de keerwandconstructie.
 
 Trillingsvrij heien naast de snelweg.   Herstel van de wanden van het viaduct, Vanaf een ponton.
 
Eerst moet de damwand drooggezet worden.   Vissen in de Zandsloot worden verhuisd naar open water.
 
Sloop van het bestaande voetpad   Sloop van het bestaande voetpad
 
De keerwandconstructie komt in beeld   December: beton storten voor de wanden.
 
Vlechtwerk voor de vloer   December: Inrollen van de breedplaatvloer
 
Wapening van de vloer voor het nieuwe fietspad    Januari: De breedplaatvloer ligt erin.
 
Januari: De betonvloer is gestort   Licht aan het eind van de tunnel
 
De betonplaten liggen, de afwerking begint   De betonnen wand en de damwand sluiten op elkaar aan
 
Excursie op de bouwplaats   Excursie op de bouwplaats
 
Ondanks de winterkou werken we gewoon door   De dam met de bouwweg wordt alvast verwijderd
 
Het fietspad aan de oostkant van de tunnel   De tunnel krijgt dit voorjaar een kleurige muurschildering
 
Feb: Het schilderwerk aan de tunnel is afgerond   Nieuw asfalt voor de skatebaan van het jongerencentrum
 
Judith van der Meer maakt de muurschilderingen    Het fietspad is klaar voor de officiële opening
   
 Opening van de tunnel op 12 maart 2015    Opening van de tunnel op 12 maart 2015

Een fotoserie van de opening van de tunnel kunt u hier zien.