• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Renovatie loswal Otte Lisse

Voor onze buren, Otte Lisse BV, renoveren wij de loswal aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Aan deze kade worden al meer dan 40 jaar binnenvaartschepen met zand en grind gelost. De betonnen kademuur is nu weer stevig genoeg voor de grootste kranen.

Voor onze buren, Otte Lisse BV, renoveren wij de loswal aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Daar worden al meer dan 40 jaar schepen met zand en grind gelost. Eerst hebben wij de bestaande damwand over een lengte van 75 meter extra stevig verankerd. Vervolgens is de bovenkant van de damwand afgesneden en schoon gestraald. Rond de damwand is bekisting aangebracht, waarin beton is gestort. Vervolgens is de nieuwe betonnen kade afgewerkt. Die is nu weer stevig genoeg voor de grootste kranen.

  Otte Lisse
 Bestaande damwand beter verankeren    Een gedeelte van de oude damwand wordt afgezaagd
Otte Lisse   Otte Lisse
 Rond de damwand wordt bekisting aangebracht    Rond de damwand wordt bekisting aangebracht
  Otte Lisse 
 De bekisting wordt volgestort met beton     Tot slot wordt de nieuwe betonnen kade afgewerkt
 
Na de zomer is fase 2 van start gegaan   De oude damwand is getransformeerd tot een nieuwe kade