• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Kantelstuw Mariahoeve Den Haag

In opdracht van het Hoogheemraadschap Delfland werkt AHCO aan verbetering van de waterkwaliteit in de Haagse wijk Mariahoeve. Het werk bestaat uit de aanleg van een kantelstuw, die nodig is om het waterpeil te regelen tussen de woonwijk en de Duivenvoordse- en Veenzijdepolder.

Tot nu toe ligt er een dam tussen die twee gebieden, omdat het waterpeil aan beide zijden verschillend is. Daardoor loopt het water van de Schenk dood. Na aanleg van de kantelstuw wordt de sloot bij het volkstuincomplex doorgetrokken en zo ontstaat er weer een verbinding tussen Mariahoeve en de Schenk. Als de kantelstuw is aangebracht, worden de bestaande duikers in de dam verwijderd. Door het inlaten van schoon en zuurstofrijk water uit de polders ten noorden van het volkstuincomplex Mariahoeve, verbetert de waterkwaliteit in Mariahoeve. De kantelstuw heeft een klep waar vissen kunnen passeren.