• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Gemalen

AHCO heeft voor het Hoogheemraadschap van Rijnland een hele serie gemalen gebouwd. In het bollengebied van Hillegom, De Zilk en Lisse werden peilvakken gemaakt, waarvoor wij acht gemalen bouwden. Op die manier kan de waterstand in het bollenteeltareaal beter gereguleerd worden.

Ook in de polders rondom Leiden (Warmond, Langeraar) en in Voorschoten bouwden wij voor het Hoogheemraadschap van Rijnland al diverse gemalen. Bij de renovatie van het gemaal Zwanburgerpolder in Warmond is door het Hoogheemraadschap gekozen voor een visvriendelijke buisvijzel.

 
Watergang naast Leidsevaart Hillegom-De Zilk   Gemaal Hyacintenlaan Hillegom
 
Gemaal nabij de kwakel Hillegommerbeek   Gemaal nabij de kwakel bij de Hillegommerbeek
 
Bouw gemaal Hyacintenlaan Hillegom   Gemaal Hyacintenlaan Hillegom  
 
Visvriendelijke vijzel gemaal Zwanburgerpolder   Gemaal Zwanburgerpolder Warmond  
 
Bouw gemaal Langeraar   Oplevering gemaal Langeraar