• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Totale coördinatie

AHCO Weg- en Waterbouw levert niet alleen vakwerk op alle terreinen binnen de weg- en waterbouw, ons sterke punt is dat wij de totale coördinatie van een project voor u kunnen organiseren: van ontwerp tot eindproduct. 

Wij regelen voor u het aanvragen van de benodigde vergunningen, de inkoop van materialen en het inschakelen van onderaannemers. Wij hebben van begin tot eind de regie over de uitvoering van het project.
Vertel ons uw probleem en wij bedenken voor u een oplossing die u duidelijk zicht geeft op de kosten en de planning. Nadat wij het met u eens zijn geworden over de aanpak, prijs en planning, kunt u het project met een gerust hart aan ons uit handen geven. U heeft immers andere zaken aan uw hoofd. 

Sleutelbegrippen bij AHCO

* totale coördinatie van projecten
* maatwerk en flexibiliteit
* degelijk kwaliteitswerk
* innovatie en technische vernieuwing
* veiligheid staat voorop
* duurzaam en milieubewust
* maatschappelijk verantwoord ondernemen