• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Innovatie

Overheden, bedrijven en instellingen zijn op zoek zijn naar duurzame, slimme en innovatieve oplossingen. Wij denken graag met onze klanten mee om gezamenlijk tot de beste oplossing te komen.

De overheid besteedt steeds meer werken op innovatieve wijze aan, zoals Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Ook is er steeds meer vraag naar het uitvoeren van projecten door middel van System-Engineering. Bij deze innovatieve vormen van aanbesteden spelen factoren als duurzaamheid, milieu, overlast voor de omgeving, veiligheid en risico’s een grote rol.
Tegelijkertijd vinden wij dat er niets mis is met gezond (boeren)verstand. Wij grijpen ook terug op beproefde methodes die al eeuwenlang worden gehanteerd. Wij hechten veel waarde aan deskundigheid en vakmanschap, gebaseerd op kennis en ervaring. 

Ook voor Design & Construct-projecten kunt u bij AHCO terecht. Tijdens de ontwerpfase spelen wij een actieve rol bij het vinden van de meest duurzame en voor de opdrachtgever meest voordelige oplossing.

Voorbeelden van innovaties door AHCO

* AHCO heeft voor het Hoogheemraadschap van Rijnland gewerkt aan de aanleg van peilvakken en de bouw van acht gemalen in het bollengebied van Hillegom en De Zilk. Doel daarvan is een verduurzaming van het bollenteeltareaal.

* In het nieuwe gemaal van de Zwanburgerpolder in Warmond is, mede op ons advies, door het Hoogheemraadschap gekozen voor een visvriendelijke buisvijzel. Die voorkomt dat vissen in de pomp terechtkomen. Dat is niet alleen beter voor de vissen, maar ook voor de werking van het gemaal.

* Bij het Wandelnetwerk Bollenstreek zijn diverse houten bruggen, steigers en trekpontjes door AHCO ontworpen en daarna uitgevoerd en aangelegd, 

* Bij de oprichting van ons bedrijf in 1988 bestond er nog geen geautomatiseerd calculatieprogramma. AHCO heeft daarom als proefkonijn gefungeerd voor het ontwikkelen van calculatiesoftware, die sindsdien in de gehele GWW-sector in gebruik is.

* AHCO voert een actief kwaliteitsbeleid en is continu bezig het bedrijfsproces te verbeteren. Wij zijn al sinds 2005 NEN ISO-9001 gecertificeerd, zowel voor het uitvoeren als het ontwerpen van GWW-werken.