• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Profit

AHCO is een betrouwbaar bedrijf, zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers. Wij zijn al 25 jaar een economisch gezond en nog steeds zelfstandig MKB-bedrijf, dit ondanks de steeds verder voortgaande schaalvergroting in de GWW-sector. Alleen dat is al een staaltje van duurzaamheid in deze tijd.

* wij adviseren onze klanten het liefst een duurzame oplossing die lang meegaat. Vaak is dat ook nog eens de meest voordelige oplossing. Puur vanuit ons bedrijf geredeneerd is dat niet verstandig, maar wij verdienen ons geld liever met duurzame oplossingen die niet ten koste gaan van de leefomgeving, maar die daarvoor juist een verbetering betekenen.

* In de 25 jaar dat AHCO actief is, hebben wij nog nooit een schade veroorzaakt: geen verzakkingen en scheuren en ook geen leiding- en kabelbreuken. Ook dit beschouwen wij als een kenmerk van duurzaamheid.

* Wij hechten veel waarde aan een transparante bedrijfsvoering en goede communicatie met de klant gedurende het totale proces.

* Door slim inkopen, aanbesteden en uitvoeren kunnen wij efficiënt werken, waarbij zo min mogelijk manuren en grondstoffen verloren gaan. Dit is voor ons bedrijf rendabel en bovendien goed voor het milieu.

* Bij het doorvoeren van verbeteringen moet de menselijke maat wat ons betreft voorop blijven staan. Innovaties moeten wel zinvol zijn en geen doel op zich!

* Er is niets mis met gezond (boeren)verstand. Wij hechten veel waarde aan deskundigheid en vakmanschap die zijn gebaseerd op kennis en ervaring. Wij schromen niet terug te grijpen op beproefde methodes die al eeuwenlang worden gehanteerd. Onze voorvaderen hebben slimme oplossingen bedacht waar wij nog altijd profijt van hebben.