• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Privacyverklaring

AHCO Weg- en Waterbouw B.V. respecteert bij haar bedirjfsactiviteiten de privacy van haar medewerkers, klanten en andere personen. In onderstaande privacyverklaring maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

AHCO Weg- en Waterbouw B.V. AHCO Weg- en Waterbouw B.V., gevestigd aan Heereweg 1a, 2161 AB Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens 

AHCO Weg- en Waterbouw B.V.
Heereweg 1a, 2161 AB Lisse
tel. 0252-417788
www.ahco.nl 

A. Jilderda is de Functionaris Gegevensbescherming van AHCO Weg- en Waterbouw B.V. Zij is te bereiken via administratie@ahco.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

AHCO Weg- en Waterbouw B.V. verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam (geslacht, geboortedatum, geboorteplaats bij medewerkers), adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

AHCO Weg- en Waterbouw B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

- burgerservicenummer (BSN) van haar medewerkers en medewerkers van onderaannemers

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AHCO Weg- en Waterbouw B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van betalingen

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- AHCO Weg- en Waterbouw B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

AHCO Weg- en Waterbouw B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AHCO Weg- en Waterbouw B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AHCO Weg- en Waterbouw B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

AHCO Weg- en Waterbouw B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AHCO Weg- en Waterbouw B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AHCO Weg- en Waterbouw B.V. gebruikt op deze websites geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AHCO Weg- en Waterbouw B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@ahco.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AHCO Weg- en Waterbouw B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@ahco.nl