• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Planet

Duurzaam werken is verweven in onze kijk op natuur en landschap en in de manier waarop wij te werk gaan. Veel van de werkzaamheden uit het brede pakket van werkzaamheden dat AHCO biedt, spelen zich af onder de grond en in het water. Denk aan riolering, waterhuishouding, bestrating, sanering etc. Wij zijn ons bewust van onze leefomgeving en houden bij onze werkzaamheden rekening met de natuur.

* AHCO werkt bewust binnen een beperkte regio: de Randstad met het focus op de Duin- en Bollenstreek. Wij kennen de bodemgesteldheid en de historie van ons eigen gebied als geen ander. Door regionaal te werken kunnen wij onze kennis optimaal inzetten, onze klanten beter adviseren en inspelen op de lokale en regionale situatie.

* doordat wij alleen opdrachten aannemen in onze eigen regio beperken wij onnodige transportbewegingen, staan wij zelden in de file en hebben onze medewerkers geen onnodig lange reistijden. Bovendien beperken wij zo het benzineverbruik. Wij huren daarom ook het liefst lokale en regionale onderaannemers in en betrekken grondstoffen en materialen ook het liefst uit de regio.

* wij hebben ervaring met het uitvoeren van bodemsaneringen en waterbodemsaneringen en hebben alle kennis over verontreiniging en methoden om deze aan te pakken conform de geldende wetgeving.

* uiteraard creëren wij geen nieuwe vervuiling: al het afval dat vrijkomt bij sloop- en bouwwerkzaamheden wordt op de bouwplaats gescheiden, dit geheel conform de geldende regels. Schone en vuile grond worden zorgvuldig apart gehouden. Vaak is het onze taak om vervuiling op te ruimen die in het verleden is ontstaan. Op die manier maken wij de aarde letterlijk schoner.

* wij gebruiken voor duikers en beschoeiingen alleen hout waarvan de productieketen gewaarborgd is. Voor het gedeelte onder de waterlijn gebruiken wij geen uitheems hardhout, maar liever zacht Europees vurenhout. Dit werkt net zo goed, is goedkoper en beter voor het milieu!

* wij zijn in de periode 2013-2017 gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

* ons bedrijfspand is in 1993 gebouwd als duurzaam gebouw met energiezuinige TL-buizen en hoogrendement dubbel glas.

* wij hebben in 2013 zonnepanelen aangeschaft om d.m.v. zonne-energie te kunnen voorzien in onze eigen elektriciteitsbehoefte en mogelijk energie te kunnen terugleveren aan Nuon.