• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

People

AHCO heeft een sociaal personeelsbeleid. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers het naar hun zin hebben en zich optimaal kunnen ontplooien in hun werk.

* wij willen in ons bedrijf graag een mix van goed opgeleide medewerkers van alle niveaus (LBO, MBO, HBO) waarbij ook plaats is voor herintreders.

* Wij stimuleren kennisoverdracht van ervaren medewerkers op de jongere generatie.

* AHCO is sinds de oprichting een erkend leerbedrijf, waar leermeesters leerlingen opleiden tot vakman wegenbouw en andere beroepen in de GWW-sector.

* ook op bestuurlijk niveau spant AHCO zich in voor het leerlingstelsel in de bouw: onze directeur was 12 jaar voorzitter van het Samenwerkings-verband Praktijkopleiding Grond-, Weg- en Waterbouw (SPG) Zuid-Holland, het leerlingstelsel voor de GWW-sector.

* ons bedrijf heeft een laag personeelsverloop. Onze trouwe medewerkers hebben lange dienstverbanden, blijven vaak tot aan hun pensioen bij ons werken en er zijn al veel jubilea gevierd.

* ook bij teruglopende activiteiten (vorst, e.d.) houden wij onze medewerkers in dienst; niemand wordt ontslagen. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt gewerkt aan een snelle reïntegratie.

* AHCO bezit het veiligheidscertificaat VCA**.

* ziekteverzuim wordt tegengegaan door gebruik te maken van moderne methoden en apparatuur, zoals machines voor machinaal straatwerk, om de ruggen van onze stratenmakers te ontzien.

* wij hebben ervaring met werknemers met een arbeidsbeperking: gedurende elf jaar hadden wij een medewerker met een Wajong-uitkering in dienst.