• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is ons op het lijf geschreven. Bij AHCO Weg- en Waterbouw is duurzaamheid al vanaf de oprichting het sleutelwoord. Dit is onlosmakelijk verbonden met onze visie op natuur en landschap en op de samenleving, ofwel: People, Planet, Profit.

People
AHCO heeft een sociaal personeelsbeleid. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers het naar hun zin hebben en zich optimaal kunnen ontplooien in hun werk. Wij willen in ons bedrijf graag een mix van goed opgeleide medewerkers van alle niveaus (LBO, MBO, HBO) waarbij ook plaats is voor herintreders en werknemers met een arbeidsbeperking.
Ons bedrijf heeft een laag personeelsverloop. Onze trouwe medewerkers hebben lange dienstverbanden, blijven vaak tot aan hun pensioen bij ons werken en er zijn al veel jubilea gevierd. Ook bij teruglopende activiteiten (vorst, e.d.) houden wij onze medewerkers in dienst; niemand wordt ontslagen. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt gewerkt aan een snelle reïntegratie. Ziekteverzuim wordt tegengegaan door gebruik te maken van moderne methoden en apparatuur, zoals machines voor machinaal straatwerk, om de ruggen van onze stratenmakers te ontzien.
Wij stimuleren kennisoverdracht van ervaren medewerkers op de jongere generatie. AHCO is sinds de oprichting een erkend leerbedrijf, waar leermeesters leerlingen opleiden tot vakman wegenbouw en andere beroepen in de GWW-sector. Hier vindt u enkele voorbeelden van ons People -beleid.

Planet
Wij adviseren onze klanten het liefst een duurzame oplossing die lang meegaat. Vaak is de methode die beter is voor de leefomgeving, ook nog de meest voordelige oplossing voor de klant. 
De meeste van onze werkzaamheden spelen zich af onder de grond en in het water. Als gecertificeerd bedrijf voor bodemsanering en waterbodemsanering kennen wij alle methodes om vervuiling conform de geldende wetgeving aan te pakken. Op die manier maken wij de aarde letterlijk schoner.
AHCO is zuinig met grondstoffen en energie. Wij willen door middel van zonne-energie kunnen voorzien in onze eigen elektriciteitsbehoefte. Zo hebben wij 40 zonnepanelen op het dak geplaatst, die voor 90% van onze elektriciteitsbehoefte zorgen, en wordt gewerkt aan het terugdringen van het energieverbruik.
In de jaren 2012-2017 hebben wij niveau 3 op de CO2-prestatieladder bereikt.
Wij gebruiken alleen legaal geïmporteerd tropisch hardhout en bij het verwerken ervan geven wij onze klanten het advies om het gebruik van uitheems hardhout te beperken. 
Door vooral regionaal te werken kunnen wij optimaal inspelen op de lokale situatie en besparen wij op brandstof. Hier enkele voorbeelden van ons Planet-beleid. 

Wij nemen sinds 2013 vrijwel elk jaar deel aan de Duurzaamheidsprijs Bollenstreek. Dit is een wedstrijd, georganiseerd door de gemeenten in de Bollenstreek om duurzaam ondernemen te stimuleren. AHCO eindigde tweemaal op de zesde en eenmaal op de negende plaats in de lijst van bijna 50 deelnemende bedrijven en organisaties. Al onze argumenten kunt u lezen in onze brochure over duurzaamheid.

Profit

AHCO is een betrouwbaar bedrijf, zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers. Wij vieren dit jaar ons 25-jarig bestaan als civieltechnisch aannemingsbedrijf. Wij zijn een economisch gezond en nog steeds zelfstandig MKB-bedrijf, dit ondanks de steeds verder voortgaande schaalvergroting in de GWW-sector. Alleen dat is al een staaltje van duurzaamheid in deze tijd.