• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

AHCO weer deelnemer aan Duurzaamheidsprijs

AHCO deed in 2015 voor de derde keer mee aan de Duurzaamheidsprijs Bollenstreek. Twee keer eindigden we als zesde, deze keer eindigden we als negende van de 48 deelnemers. Wij blijven doorgaan met het aannemen van duurzame opdrachten die de wereld mooier en beter maken.

De Duurzaamheidsprijs Bollenstreekis een initiatief van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Teylingen en Noordwijk om duurzaam ondernemen te stimuleren. AHCO deed ook in 2013 en 2014 met succes mee aan de wedstrijd. Inmiddels werken wij nog duurzamer en milieubewuster dan wij al deden.

Duurzaamheid past bij de visie van AHCO op natuur en landschap en op de samenleving. Wij nemen graag opdrachten aan die de wereld mooier en beter maken. Zo leggen wij momenteel een fietspad aan naar station Sassenheim, waarbij een tunneltje slim wordt hergebruikt. In 2014 hebben wij het Wandelnetwerk Bollenstreek aangelegd door agrarisch gebied. Voor deze opdracht was duurzaamheid een selectiecriterium, waarbij AHCO als beste uit de bus kwam.

Wij adviseren onze klanten het liefst een duurzame oplossing. Vaak is de methode die beter is voor de leefomgeving, ook nog de meest voordelige oplossing voor de klant.
Als gecertificeerd bedrijf voor de uitvoering van bodem- en waterbodemsanering kennen wij de complexe regelgeving en de veilige werkwijzes om vervuiling aan te pakken. Zo maken wij de aarde letterlijk schoner.

Wij zijn zuinig met grondstoffen en energie. Door middel van zonne-energie voorzien wij nagenoeg in onze eigen elektriciteitsbehoefte. Wij beperken de uitstoot van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk. AHCO werkt mee aan CO2-prestatieladder. Wij doen er altijd moeite voor om reststromen weer op de één of andere wijze te hergebruiken. Wij hebben het FSC®-certificaat en werken mee om illegale houtkap te voorkomen.

AHCO heeft een sociaal personeelsbeleid, waarin ook plaats is voor leerlingen, herintreders en mensen met een arbeidsbeperking. Wij hebben veel oog voor arbeidsomstandigheden en veiligheid en hebben alle certificaten die in onze branche van belang zijn. 

Wij voeren een actief kwaliteitsbeleid en zijn continu bezig met verbeterprocessen op het gebied van People, Planet en Profit. Om onze inzet aantoonbaar te maken laten wij ons bedrijf door onafhankelijke bureaus certificeren. Naast toepassing van moderne werkmethoden hechten wij veel waarde aan deskundigheid en vakmanschap, gebaseerd op eeuwenoude kennis en ervaring.Bovendien investeren wij bewust in innovatieve vormen van aanbesteden, waarbij factoren als duurzaamheid, milieu, veiligheid, risico’s en overlast voor de omgeving een grote rol spelen.

Onze brochure over Duurzaamheid kunt u hier downloaden.