• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

CO2-Prestatieladder

AHCO Weg- en Waterbouw onderneemt duurzaam. Wij willen de uitstoot van CO2 verminderen en het verbruik van schaarse middelen bij de productie en de levering van producten reduceren. Wij hebben in 2013 niveau 3 op de CO2-Prestatieladder bereikt en in 2014, 2015 en 2016 is dit certificaat opnieuw aan ons uitgereikt.

CO2-Prestatieladder
Door middel van de CO2-Prestatieladder worden bedrijven uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2-uitstoot te kennen en te verminderen. Sinds 2012 doet AHCO hieraan mee. In het startjaar 2012 hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld voor reductie van CO2-uitstoot:
* in 2015 7,5% minder CO2-uitstoot ten opzichte van het jaar 2012
* in 2020 20% minder CO2-uitstoot ten opzichte van het jaar 2012. 

CO2-footprint 
Om deze doelstellingen te realiseren berekent AHCO jaarlijks haar CO2-footprint. Hiermee krijgen wij inzicht in de CO2-uitstoot van ons bedrijf en kunnen wij effectieve doelstellingen opstellen.
Jaarlijks wordt het verschil berekend met de eerste CO2-footprint van AHCO uit 2012. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform de richtlijnen van ISO14064-1.
Uit de resultaten in de periode 2012-2016 blijkt dat er significante verschillen zijn: 

2012-2016: daling CO2-reductie met 24,8%

Scope 1

2012   

2016   

Verschil in 4 jaar 

Gasverbruik

10,5

8,2 

-21,9%

Brandstofverbruik bedrijfsauto's en machines - diesel           

52,5

42,3 

-19,4%

Brandstofverbruik bedrijfsauto's - benzine

10,3

8,2 

-20,4%

Koelvloeistof

 

 

 

Totaal scope 1

73,3

58,7 

-19,9%

Scope 2

 

 

 

Elektriciteitsverbruik - grijs

6,2

1,1 

-82,2%

Elektriciteitsverbruik - groen

0,0

0,0 

+0%

Zakelijke km privéauto's - diesel

 

 

 

Zakelijke km privéauto's - LPG

 

 

 

Zakelijke km privéauto's - benzine

 

 

 

Zakelijke km huurauto's - diesel

 

 

 

Zakelijke km huurauto's - LPG

 

 

 

Zakelijke km huurauto's - benzine

 

 

 

Vliegreizen < 700

 

 

 

Vliegreizen 700 - 2500

 

 

 

Vliegreizen > 2500

 

 

 

Totaal scope 2

6,2

1,1 

-82,2%

Totaal scope 1 & 2

79,5

59,8 

-24,8%

Aantal FTE

10

 7

-30,0%

CO2 per FTE

7,95

8,54 

+7,4%

(eenheden in ton CO2; cijfers conform norm 3.0 

     

(mei 2017)