• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

CO2-beleid

AHCO Weg- en Waterbouw onderneemt duurzaam. Wij willen de uitstoot van CO2 verminderen en het verbruik van schaarse middelen bij de productie en de levering van producten reduceren. 

Sinds 2012 houdt AHCO zich actief bezig met het terugdringen van de CO2-uitstoot van het bedrijf. In de periode 2012-2016 hebben wij hiervoor een serie maatregelen getroffen.

Maatregelen voor CO2-reductie

* wij zijn overgestapt op groene stroom door middel van zonnepanelen. Hierdoor voorzien wij zelf in onze energiebehoefte;
* alle TL-buizen in ons bedrijfspand zijn vervangen door LED-lampen;
* de thermostaatinstellingen van de centrale verwarming zijn herzien;
* wij hebben een duurzaam wagenparkbeleid ingevoerd; het brandstofverbruik voor onze bedrijfsauto's is hierdoor verminderd met circa 20%;
* wij rijden volgens "Het Nieuwe Rijden" en onze machines werken volgens "Het Nieuwe Draaien"
* het energiebewustzijn onder de medewerkers is vergroot: we gaan bewuster om met papier en inkt (minder printen en dubbelzijdig printen) en met elektriciteitsverbruik, zoals uitzetten van onnodige verlichting.
In totaal is ons elektriciteitsverbruik in de periode 2012-2016 gedaald met 82%. Ons aardgasverbruik is afgenomen met bijna 22%.

Behalve de hierboven beschreven maatregelen die AHCO zelf heeft ingevoerd, neemt AHCO ook deel aan Keten- en Sectorinitiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot. Dit betreft initiatieven in de regio, in de GWW-sector en in de keten waarvan AHCO deel uitmaakt.

CO2-reductie

In 2012 zijn wij gestart met het CO2-reductieprogramma voor de CO2-Prestatieladder. Bij aanvang hiervan hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld. Wij wilden in 2015 een reductie van 7,5% bereiken en in 2020 een reductie van 20%.
In juni 2013 is, na onderzoek van een onafhankelijke certificerende instelling, aan AHCO het certificaat toegekend, behorend bij niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Dit certificaat is in 2014, 2015 en 2016 bij hercertificering opnieuw verleend. 

De doelstellingen vooor CO2-reductie zijn veel sneller bereikt dan wij dachten. In 2016 was onze CO2-uitstoot al met bijna 25% gedaald en waren onze doelstellingen bereikt. Technisch gezien is het niet realistisch om op korte termijn nog meer substantiële besparingen te realiseren. Daarom richten wij onze energie nu weer meer op andere vormen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Duurzaamheidsprijs Bollenstreek

AHCO heeft in de jaren 2013, 2014 en 2015 deelgenomen aan de Duurzaamheidsprijs Bollenstreek. Deze wedstrijd voor duurzame bedrijven in de Bollenstreek werd georganiseerd door de gemeenten in de regio. Hierbij hebben wij tweemaal de zesde plaats en eenmaal de negende plaats behaald van circa 50 deelnemers.

(september 2017)