• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Landschapsinrichting

AHCO verzorgt de inrichting en het onderhoud van landschappen. Dat kunnen de parken van landgoederen en buitenplaatsen zijn, maar ook agrarische landschappen of natuurterreinen van instellingen en grote bedrijven. Wij kiezen voor een duurzame aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met het landschap.

AHCO verzorgt inrichting en onderhoud van landschappen:
* onderhoud aan landgoederen, natuurterreinen en agrarische landschappen
* aanleg van duurzame recreatievoorzieningen, bruggen, steigers, opstapjes, trekpontjes
* aanleg en onderhoud wandelnetwerk, onderhoud routes, bewegwijzering
* groenvoorziening, aanleg beplanting

 
 Stichting Vogelenzang in Bennebroek   Landgoed Oostergeest in Warmond
 
 Landgoed De Hartekamp in Bennebroek    Kinderboerderij De Hartekamp
   
Door AHCO ontworpen trekpontje Wandelnetwerk  
 Kwakel over watergang Noorder Leidsevaart Hillegom 
 
Brug met hekje in de Poelpolder in Lisse      Kwakel nabij de Noorder Leidsevaart Hillegom
 
Brug aan de Leeweg in Noordwijk     Wandelnetwerk: bewegwijzering en routemarkering