• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Milieutechniek

De eisen en mogelijkheden op milieugebied veranderen snel. Moet licht verontreinigde grond nu worden afgevoerd of mag u het juist hergebruiken? En hoe zit het met asbest, het verwijderen van brandstoftanks of met grondwatersanering? AHCO is goed op de hoogte van de nieuwste regels en kan u deskundig adviseren.

 
Bodemsanering en uitgraven olietank Bodemsanering olietank Beinsdorp
Sloopwerk bij Copex t.b.v. bouwrijp maken Sanering olietank HOG Hillegom