• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Grondwerk elektriciteitsmasten TenneT

Dit jaar voeren wij grondwerkzaamheden uit voor de verzwaring van elektriciteitsmasten van TenneT. Bij elf elektriciteitsmasten in Sassenheim, Lisse en Lisserbroek leggen wij de bouwwegen aan en verzorgt AHCO de bronbemaling en terreininrichting. 

Bij elf elektriciteitsmasten van netbeheerder Tennet wordt in 2017 en 2018 de fundatie verzwaard en worden de elektriciteitsgeleiders vernieuwd. Deze aanpassing is nodig om de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Randstad 380 kV, waar TenneT bezig is met de aanleg van een nieuwe 380 kV verbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk en het aanpassen van de bestaande 150 kV verbindingen.

11 elektriciteitsmasten 
Het gaat om 11 bestaande masten (no. 28A tot en met 38) van de 150 kV-verbinding tussen hoogspanningsstation Sassenheim en het opstijgpunt Turfspoor in Lisserbroek. Aannemer Goossen Te Pas Bouw uit Enschede, onderdeel van Volker Wessels, voert dit werk uit voor TenneT.
AHCO Weg- en Waterbouw is ingeschakeld voor het aanleggen van de tijdelijke werkwegen die het bouwverkeer nodig heeft om de masten te kunnen bereiken. De masten liggen midden in het landelijk gebied van de Bollenstreek en de Haarlemmermeer; de gronden zijn in gebruik bij verschillende agrariërs en bloembollenkwekers. Die moeten zo min mogelijk schade en overlast van het werk ondervinden.


In november 2017 zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het verwijderen van de begroeiing, het aanleggen van bouwwegen en het vullen van de ballastblokken. In januari start het grondwerk voor het verzwaren van de fundatie. Na afloop van de werkzaamheden zullen de bouwwegen en terreinen weer worden opgeruimd. Het project duurt tot eind 2018. 

 
Moeilijk bereikbare plekken? Geen probleem!   Terreinwerk  rond de verzwaarde masten
 
Terreinwerk  rond de verzwaarde masten   Terreinwerk  rond de verzwaarde masten
 
Aan de slag in Lisserbroek    Aan de slag in Lisserbroek
 
Aan de slag in Lisserbroek   Onze bouwweg wordt benut door toeristen 
 
Hoogspanningsmast in De Engel, Lisse   Elektriciteitsmasten in het bollenland
 
Uitleg in het Tennet Infocentrum   Elektriciteitsmasten op een rij
 
 Bouwweg naar mast 28 in De Engel Lisse   Goossen Te Pas verzwaart de betonnen fundering
 
Aanleg bouwwegen en werkruimtes met rijplaten   Aannemer Goossen te Pas verzwaart de fundering
 
Betonplaten in ballastblokken   Betonplaten in ballastblokken
 
Elektriciteitsmast aan de Ringvaart   Elektriciteitsmast in Sassenheim