• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Duurzaam watersysteem Boerhaave Leiden

Op de Campus Boerhaave, onderdeel van het Bioscience Park in Leiden, worden twee historische laboratoriumgebouwen getransformeerd tot woningen. AHCO legt voor beide gebouwen een duurzaam regenwater- en rioolwatersysteem aan.  

De monumentale voormalige ziekenhuisgebouwen van het LUMC en de medische faculteit van de RU Leiden worden door herbestemming tot woningen behouden. Op die manier ontstaat de stijlvolle groene woonwijk Campus Boerhaave. Coen Hagedoorn Bouwgroep transformeerde in 2015 al het Anatomiegebouw tot woningen voor buitenlandse studenten. In 2017 is ook het Pathologiegebouw verbouwd tot huurwoningen. 

 
Het herbestemde Anatomielaboratorium   Het Pathologielaboratorium als woongebouw
 
Aanbrengen drainage binnenterrein   Aanbrengen drainage binnenterrein
 
 Aanbrengen drainage binnenterrein    Aanbrengen drainage binnenterrein


AHCO Weg- en Waterbouw legde in 2015 in opdracht van Putman Installatiebedrijf een nieuw gescheiden regenwater- en rioolwatersysteem voor het Anatomiegebouw aan. Daarbij wordt het regenwater uit de nieuwe woonwijk verzameld in een put, voordat het wordt afgevoerd. In 2016 kregen wij ook opdracht voor de aanleg van eenzelfde soort waterbeheersysteem voor het Pathologiegebouw. AHCO trad daarbij in overleg met de opdrachtgever en wist hem ervan te overtuigen dat een duurzamer ontwerp grote voordelen met zich mee zou brengen, zowel financieel als milieutechnisch.

AHCO bedacht een systeem dat gebruik maakt van natuurlijk verval bij het waterbeheer. Daardoor zijn geen put en elektrische pomp nodig, wat zowel investerings- als onderhoudskosten bespaart. Bovendien is voor dit systeem geen elektriciteit nodig, waardoor jaarlijks minstens 2000 kWh aan elektriciteit wordt bespaard. De opdrachtgever koos met plezier voor deze duurzame en bovendien voordelige oplossing.