• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Buitenruimte IKC St. Joseph Lisse

In Lisse zijn wij bezig met grondwerk en terreininrichting voor het nieuwe gebouw voor kinderopvang SKOL en de Josephschool: het IKC St. Joseph aan de Achterweg. AHCO werkt in opdracht van de gemeente Lisse en de Sophiastichting.

 opdracht van de gemeente Lisse verzorgen wij de aanleg van de buitenruimte: damwand, kade, grondwerk voor de fundering, aanleg regenwaterriolering en infrastructuur. In opdracht van de Sophia Stichting hebben wij het terrein bouwrijp gemaakt en het grond- en terreinwerk gedaan. Daaronder valt ook het leggen en ingraven van leidingen voor de warmte-koude-opslag (WKO) in de bodem. Het energiezuinige gebouw krijgt geen gasaansluiting, maar een volledig elektrische klimaatbeheersing. Als het gebouw klaar is, leggen wij de trottoirs en parkeerplaatsen aan en verzorgen de inrichting van het schoolplein.

 
De speelwerktuigen zijn ook al geleverd   Bestrating met gebakken klinkers op het schoolplein
 
 De speelplaats in wording    Aanleg van het parkeerterrein
 
Ingraven leidingen warmte-koude-opslag   Ingraven leidingen warmte-koude-opslag
 
We kunnen weer verder met de terreininrichting   De bouw van de school vordert
 
Bouwterrein aan de Achterweg   Aanleg regenwaterriolering
 
Aanleg regenwaterriolering   Het ontwerp voor het IKC St. Joseph
 
Aanleg regenwaterriolering   Aanleg regenwaterriolering
 
Aanleg regenwaterriolering   Aanleg damwand naast de bestaande sloot
 
Aanleg damwand naast de bestaande sloot   De nieuwe damwand is klaar
 
De nieuwe damwand is klaar   Het terrein wordt aangevuld met zand
 
Grondwerk tussen de boorpalen    Grondwerk tussen de boorpalen