• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Buitenruimte IKC St. Joseph Lisse

In Lisse zijn wij begonnen met het bouwrijp maken van het terrein aan de Achterweg voor de bouw van het nieuwe gebouw voor kinderopvang en de Josephschool: het IKC St. Joseph. AHCO verzorgt in opdracht van de gemeente Lisse de aanleg van de buitenruimte.  

Op de plaats van de gesloopte MVO-school aan de Achterweg laten de gemeente Lisse, de Sophia Stichting en de SKOL een Integraal Kind Centrum (IKC) bouwen. Daarin komen basisonderwijs en kinderopvang voor ruim 400 kinderen van 0 tot 13 jaar. Het energiezuinige gebouw moet na de zomer van 2018 klaar zijn. De Sophia Stichting is opdrachtgever van de bouw van het schoolgebouw.

AHCO Weg- en Waterbouw verzorgt in opdracht van de gemeente Lisse de aanleg van de buitenruimte. Vanaf november 2017 werken wij aan de damwand en het grondwerk voor de fundering. Ook de aanleg van regenwaterriolering en de infrastructuur hoort bij deze fase. Vanaf januari 2018 gaat de aannemer van start met de bouw. Als in maart 2018 de palen geboord zijn, maken wij het grondwerk af. Als het gebouw klaar is, volgt de tweede fase van het werk: de aanleg van trottoirs en parkeerplaatsen en de inrichting van het schoolplein.

 
Bouwterrein aan de Achterweg   Aanleg regenwaterriolering
 
Aanleg regenwaterriolering   Het ontwerp voor het IKC St. Joseph
 
Aanleg regenwaterriolering   Aanleg regenwaterriolering
 
Aanleg regenwaterriolering   Aanleg damwand naast de bestaande sloot
 
Aanleg damwand naast de bestaande sloot   De nieuwe damwand is klaar
 
De nieuwe damwand is klaar   Het terrein wordt aangevuld met zand
 
Grondwerk tussen de boorpalen    Grondwerk tussen de boorpalen