• Heereweg 1a |
  • 2161 AB Lisse |
  • Tel: 0252 417788 |

Design & Construct

Ook voor Design & Construct-projecten kunt u bij AHCO terecht. Wij voeren niet alleen werken uit, maar geven u ook deskundig advies over de verschillende mogelijkheden. Wij maken een ontwerp voor een duurzame oplossing, die precies aansluit bij uw wensen. Vervolgens voeren wij dat in nauw overleg met u uit.

Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland ontwierp AHCO een oplossing voor het inlaten van water uit de rivier de Gouwe in de Bloemendalerpolder in Gouda. Door een inlaatleiding onder de rivierdijk te maken, kan nu vers water de polder in stromen, wat de waterkwaliteit ten goede komt.
Het was een precisieklus, want er moest gewerkt worden tussen veel bestaande kabels en leidingen door en vlak naast de openbare weg.
AHCO voerde het project niet alleen uit, maar was ook verantwoordelijk voor het plan en het ontwerp. Het ontwerpproces is uitgevoerd volgens de principes van System Engineering. 

 
De inlaatleiding komt onder de rivierdijk    Op drie niveaus in de dijk lopen leidingen
 
De inlaatleiding wordt door de dijk geboord  

De inlaatleiding wordt door de dijk geboord

Voor het Wandelnetwerk Bollenstreek ontwierp en bouwde AHCO verschillende soorten bruggen, die het agrarisch landschap toegankelijk maken voor wandelaars. Bij het ontwerp en de constructie van de bruggen is maatwerk geleverd, waarbij rekening is gehouden met de schaal van het landschap. Ook de trekpontjes over de Leidsvaart en de bijbehorende steigers zijn een eigen ontwerp van AHCO.

Brug   Brug Leeweg
Een kwakel naar ontwerp van AHCO   Brug over een zandvaart bij de Leeweg in Noordwijk
Trekpontje   Draaibrug De Zilk
Trekpontjes over de Noorder Leidsevaart Hillegom   Draaibrug in het bollenland in De Zilk